Seagull Alapítvány

FaceBookTwitterGoogle+

TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0114 – „Tanulás - Esély Nógrádban!” projekt

Indikátor Célérték Elért érték
A foglalkoztathatóság elérését/visszanyerését elősegítő programokba bevont személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül 54 fő 54 fő
A programokba bevont személyek közül a nem bentlakásos képzésben résztvevő személyek száma 48 fő 48 fő
Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya 80% 91%