FaceBookTwitterGoogle+

A J. L. Seagull Alapítvány 1994 májusától működik. 1998 januárjától az alapítvány státusza: kiemelkedően közhasznú non-profit szervezet. Az alapítványunk létrejöttének fő célja, hogy a rendszerváltást követően összeomló ipari régióban, mely halmozottan hátrányos helyzetű térséggé vált, szakképzési, nyelvtanulási lehetőséget biztosítson hátrányos helyzetű fiatalok számára, egy állami feladatokat ellátó, közoktatási intézményben. 
Ezen cél megvalósítása érdekében az alapítvány, mint iskolafenntartó, szakképző iskolát alapított. Fennállása 14 éve alatt több ezer fiatalnak, ill. felnőttnek nyújtott szakmaszerzési, továbbképzési lehetőséget, ingyenes tanulási lehetőséget, ösztöndíj-támogatást, taneszköz-támogatást.

A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola 14 éve működik a festői szépségű Karancs völgyében, Salgótarjánban. Az iskola alapításával és fenntartásával messze többre vállalkozik, mint egy egyszerű szakképzés. Igyekszik minél több fiatalt és felnőttet bevonni az értékek kialakításának, megőrzésének, továbbépítésének folyamatába, a jövőépítésbe. A tevékenység célcsoportjai számára lényeges, hogy szakképzési, nyelvtanulási továbbtanulási lehetőséget teremt fiataloknak és felnőtteknek egy személyközpontú, tanulóközpontú pedagógiai légkörben, melynek lényege az örömteli együttműködés tanár és diák között a tanítás-tanulás folyamatában. 

Iskolafenntartóként támogatja a szakképző iskola programjait, tananyagfejlesztéseit, saját forrás biztosításával. Ezek közül kiemelkedő volt pl. az 1998-2002. között végzett, a Világbank által is támogatott, szakképzés-fejlesztési program. Innovatív programként működtetett egy tanácsadó irodát a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásával, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek számára, melyet az alapítvány 2 munkanélküliből lett munkatársa irányított. A program eredményeként 20 hátrányos helyzetű felnőtt élethelyzete javult. 
Az alapítvány a tevékenysége 14 éve alatt számos pályakezdő és tartós munkanélkülinek biztosított munkatapasztalat szerzési lehetőséget a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásával.

Alapítónk, Simonfalvi László két szép örökséget hagyott ránk. 
Az egyik az alapítvány és az iskola neve, a „Seagull”. A Seagull (kiejtése: szígál) magyarul sirályt jelent. Jonathan, a Sirály Richard Bach világhírű regényének hőse szimbólummá vált számunkra is. A szabadság, az önmegvalósítás, a saját korlátaink legyőzésének szép szimbólumává. 
„No limits!” – „Nincsenek határok!” – mondja Jonathan, mikor elhatározza, hogy magasabbra tör, mint társai. „I can fly!” – „Tudok repülni!” – mondja, mikor ez sok nehézség, küzdelem árán sikerül. Törekvéseink szerint ugyanezt mondja az a diák is, aki egy-két itt töltött év után a Seagullt elhagyja. „Tud repülni!”, vagyis célokat tűzött ki, erőfeszítéseket tett, számos területen kipróbálta magát, sok mindent megtanult, sikereket ért el, biztosabban áll a lábán és az itteni szárnypróbálgatások után megint új célok felé indul. 
Az alapító másik meghatározó öröksége és üzenete számunka a Carl Rogers nevével fémjelzett pedagógiai-módszertani megközelítés. A rogers-i pedagógia alappillérei a feltétel nélküli pozitív elfogadás, a hitelesség, az empátia. 
Ezek az elvek jellemzik, hatják át mindennapi munkánkat.

Alapítványunk cél szerinti tevékenységei 

  • hátrányos helyzetű fiatalok, munkavállalók, munkanélküliek képzése, átképzése;
  • pályakezdő fiatalok számára munkatapasztalat nyújtása, foglalkoztatása;
  • tartós munkanélküliek számára képzés, tanácsadás, foglalkoztatás;
  • a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok (pl. kismamák, megváltozott munkaképességű felnőttek, szakképzetlen felnőttek, 50 év felettiek) esélyegyenlőségének elősegítése, reintegrációjuk segítése;
  • interkulturális együttműködés támogatása;
  • ifjúsági érdekképviselet, jogvédelem;
  • az euroatlanti integráció elősegítése sokirányú programokkal;
  • hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek számára életvezetési, munkahely keresési, munkavállalási tanácsadás;
  • hátrányos helyzetű térségek fejlesztése különböző képzési-foglalkoztatási programokkal.

 

Projekt neve

Megvalósítás

Eredmény

Mentori tanácsadó iroda létrehozása és működtetése

2001-2002.

A résztvevő felnőttek közül többen munkaviszonyt létesítettek, életminőségük javult

MENTOROK képzése a kistérségek számára

2000.

Kistérségenként 1-2 mentor munkába állt és komplex családsegítést végzett.

Kismamák, GYES-en lévők, GYES-ről visszatérők képzése (3 csoport)

2001-2003.

36 fő számára idegen nyelvi, szakmai képzés a munkába állás segítése

Térségfejlesztésben együttműködés egy spanyol szervezettel (projektterezés, mobilitás, tananyagkészítés)

2001-2002.

1,5 éves projekt 25 fő részvételével spanyolországi tapasztalatcserével, magyarországi kiadvánnyal, konferenciával

 

Szervezetünk erősségei:

14 éves intenzív munkában szerzett tapasztalat a civil szférában; sokirányú tevékenység kipróbálása, ehhez szervezetfejlesztés; innovatív, kreatív, kitartó, elkötelezett munkatársi stáb; folyamatos tanulás, fejlesztés; a projektek céltudatos, sikeres végigvitele; a munkatársak módszertani kultúrájának fejlettsége; elfogadottság a környezetben.

Székhelyünk

Az alapítvány a 14 év alatt eljutott addig, hogy – az általa fenntartott szakképző iskolával, valamint a KATEDRA nyelviskola Salgótarjánnal (ILS Nyelviskola & Szolgáltatóház Kft.) közösen egy épületben, egy bölcsőde átalakításával – saját tulajdont szerzett, melyben most már hosszú távra is biztonságosan tervezve működhet.

Az épületben a célok megvalósítását 16 tanterem, egy 100 fős konferenciaterem, tanácsadó irodák, igényes környezet szolgálják napi 12 órás – reggel ½ 8-tól este ½ 8-ig történő nyitvatartással, ügyfélszolgálattal.