Seagull Alapítvány

FaceBookTwitterGoogle+
Az alapítvány által fenntartott szakképző iskola szakmai innovációja, melyet az alapítvány támogat.
Intézményünk szakmai innovációját leginkább pályázati sikereink támasztják alá, melyek igen széleskörűek:

 • tananyag-fejlesztési pályázatok,
 • nyitott képzésekre, távoktatási programokra irányuló projektek,
 • az iskolai infrastruktúra fejlesztését, ill. a tárgyi eszközpark bővítését célzó programok,
 • hallgatói képzési támogatásokat biztosító pályázatok,
 • szakmai programok, konferenciák megvalósítását célzó projektek.
Az alábbi táblázat az elmúlt két év kiemelt pályázati sikereit, eredményeit tartalmazza.

 

Ssz.
A programok támogatói
A pályázat célja / megvalósult eredmények
1.
„Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése”

Világbanki Program

Oktatási Minisztérium

FÁS International Consulting
 • A Világbanki program fejlesztő iskolájaként a marketing és az irodai képzések területén új szakképzési programok, a megvalósításhoz mintegy 33 tanulási útmutató kifejlesztése.
 • Robbanásszerű fejlesztés az iskola technikai felszereltségében.
2.
Nyitott Szakképzésért Közalapítvány

Hallgatói támogatás távoktatási programban
 • 80 fő távoktatási képzésének megvalósítása különböző szakképesítés megszerzésének lehetőségével.
3.
Munkaerőpiaci Alap Decentralizált Szakképzési Alaprész
 • Felkészülés a Világbanki Program indítására:
  • a taniroda és a gyakorló iroda kialakítása – a gyakorló iroda berendezése
  • a könyvtár-galéria megépítése
  • számítástechnikai termek új székekkel való felszerelése
4.
NSZI Taniroda kialakítása
 • Taniroda teljes bebútorozása, irodai eszközparkkal történő teljes felszerelése (5 db multimédiás számítógép, nyomtató, telefonhálózat, fénymásoló, fax)
5.
Sulinet program

Oktatási Minisztérium
 • A világhálóra való csatlakozási lehetőség biztosítása korlátlan időtartamban.
 • Újabb informatikai fejlesztés 8 db multimédiás számítógéppel.
6.
Nógrád Megyei Munkaügyi Központ
 • Térségfejlesztési és foglalkoztatási menedzser képzés lebonyolítása a brit SQW tanácsadó cég együttműködésével
 • A csoport tagjai a képzést követően az általános menedzser OKJ-s szakképesítő vizsgabizonyítványt is megszerezték.
7.
MPA Szakképzési Alaprész

Pedagógiai szakképzés fejlesztése
 • Pedagógiai szaktanterem megfigyelö ablakának kialakítása
 • Eszközbeszerzés: projektor, notebook, TV, video, kézikamera, digitális fényképezőgép, számítógép, nyomtató
8.
Magyar Turizmus Rt.

Turisztikai oktatás támogatása
 • Tananyagfejlesztés az idegenforgalmi szakképzési területen
9.
Tempus Közalapítvány

Leonardo da Vinci Projekt
 • Spanyolországi tanulmányút, a La Coruna térség térségfejlesztési tapasztalatainak tanulmányozása
10.
„Comenius 2000.” Közoktatási Minőségfejlesztési program

Oktatási Minisztérium
 • Bekapcsolódási lehetőség a COMENIUS II. intézményi modelljének kialakításába
 • A támogatás elsősorban a szakértői tanácsadás finanszírozására irányul.
11.
ISM Moblilitás
„Az új évezred iskolarádiója”

 • Professzionális iskolarádiós képzés, működtetés
 • Kapcsolatkiépítés a régió iskolarádióival
12.
ISM Moblilitás
„Új Hullám Diákmagazin”

 • Havi rendszerességgel megjelenő diákmagazin szerkesztése
13.
ISM, Oktatási Minisztérium

Iskolai egészségfejlesztési drogmegelőzési tevékenység támogatása
 • Tanórán kívüli drogprevenciós foglalkozások szervezése
 • Drogprevenciós képzés pedagógusok részére
14.
Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács
„Kreatív Multimédia és WEB tábor”

 • Multimédiás tábor szervezése fiataloknak, szabadidős programokkal
15.
Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács
„Koranyári esték”

 • Tanévzáró programsorozat szervezése
16.
ISM-GYIA
„Művészfilmek-privátvideók”

 • Videofilmes programsorozat hátrányos helyzetű fiataloknak
17.
Munkerőpiaci Alap Decentralizált Szakképzési Alaprész
 • Multimédia stúdió eszközparkjának bővítése: videomagnó, videokamera, filmszerkesztő szoftverek, házimozi-rendszer
18.
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
 • Az iskolai könyvtár szakmai könyvekkel, idegen nyelvi könyvekkel, videokazettákkal történő bővítése
19.
NSZI
 • A szakmai tantárgyakat oktató pedagógusok otthoni számítógép használatának, illetve Internet elérésének biztosítása
20.
Apertus Közalapítvány
 • Pedagógiai asszisztens OKJ-s Internet-alapú távoktatási program tananyagainak kifejlesztése, a képzés megvalósítása határon túli magyarok számára konzorciális együttműködéssel a Szegedi Tudományegyetem főiskolai karával, illetve a békéscsabai ILS Idegennyelvi Szakközépiskolával.
21.
Nógrád Megyei Munkaügyi Központ
 • Szakképzési programok támogatása munkanélküliek, pályakezdők, illetve kismamák számára különböző szakirányokban. 
  Pl.: informatika + idegen nyelv, irodavezető
22.
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelöség
 • Munkavédelmi konferencia megszervezése, lebonyolítása kisvállalkozók vezetői, pedagógusok, mezőgazdasági önálló foglalkozású vállalkozások számára
23.
Apertus Közalapítvány
 • Multimédiás e-learning tananyagok fejlesztése marketing, marketingkommunikáció, illetve üzleti tervezés szakterületein
24.
Munkaeröpiaci Alap Decentralizált Szakképzési Alaprész
 • Két meglévő tanterem átalakításával, felújításával 100 fős előadóterem kialakítása

 

A felsorolt pályázati programok eredményei tükrözik, hogy az iskola működöképességének, folyamatos fejlődésének biztosításához a pályázati források felkutatása, a támogatások elnyerése, a programok sikeres megvalósítása elengedhetetlenül szükséges.